PSIE DIETY OPARTE NA SUROWYM POŻYWIENIU


Obok diety BARF (Biologically Appropriate Raw Food) zaproponowanej przez Iana Billinghursta istnieją inne sposoby żywienia psów i kotów oparte na podawaniu surowej, nieprzetworzonej żywności.


Do bardzo popularnych (nie koniecznie u nas) należy dieta Raw Meaty Bones (mięsne kości) zaproponowana przez lekarza weterynarii Toma Lonsdale’a oraz dieta Whole Prey (cała ofiara).


Dieta Raw Meaty Bones jest bardzo zbliżona do diety BARF. Psy są żywione przede wszystkim mięsnymi kośćmi. Zasadniczą różnicą jest to, że w diecie Raw Meaty Bones nie stosuje się żadnej suplementacji, zakładając, że pożywienie jest wystarczającym źródłem wszystkich niezbędnych składników.


Dieta Whole Prey polega na podawaniu wyłącznie niewielkich zwierząt w całości: np. drób, króliki, dziczyzna, myszy dla kota itp. Pokarm stanowi tu nie tylko mięso i kości, ale też wszystkie inne części „upolowanej” zwierzyny. W ramach tej diety nie podaje się już żadnego pokarmu uzupełniającego.